.

Ce modificări noi pentru pensionari sunt aduse Legii privind reforma în domeniul sănătății?

Pensionarii din sistemul public de pensii sunt asigurați în sistemul public de asigurări sociale de sănătate din România chiar dacă nu mai au domiciliul în țară și își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparținând SEE sau al Confederației Elvețiene.

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 192 din 11 martie 2019, a fost publicată Legea nr.45/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Potrivit actului normativ, art. 222 alin (1) – „Sunt asigurați potrivit prezentei legi: (…) e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

De asemenea, potrivit Legii nr.95/2006, beneficiază de calitatea de persoană asigurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România și următoarele categorii de persoane:

  • toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară;
  • cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;
  • cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;
  • persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate