.

Ce burse școlare primesc elevii anul acesta și câți bani valorează

Recent, a fost promulgat proiectul pentru modificarea Legii Educației, prin care consiliile locale sunt obligate să acorde burse elevilor. Ce tip de burse se pot acorda anul acesta și ce valori pot avea.

Elevii care pot primi burse sunt cei din învățământul preuniversitar, care freceventează aceste cursuri.

Bursele care sunt acordate în anul școlar 2018-2019 sunt:

– burse sociale sau burse de ajutor social

-burse de studiu

-burse de merit

-burse de performanță. 

Potrivit inițiativei legislative, cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

Aceste burse se pot cumula. Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistentă medicale.

 “Pentru copiii cu dizabilități locomotorii, în vederea integrării acestora în învățământul cu frecvență, se vor achiziționa elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfășura într-o sală situată la parterul unității”, se arată în actul normativ.

În anul școlar 2018-2019, aceste burse ar putea avea următoarele valori:

  • – bursa socială pentru elevii orfani sau bolnavi – 300 lei/lună
  • – bursa socială pentru elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate – 100 lei/lună,
  • – bursa socială pentru elevii al căror venit net lunar pe membru de familie nu este mai mare de 50% din salariul minim net pe economie – 300 lei/lună;
  • – bursă de ajutor social ocazional – 300 lei.

De asemenea, cuantumul burselor de performanță ar putea atinge următoarele valori:

  • 1000 lei/lună pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare și pentru cei care s-au calificat în loturile de pregătire organizate pentru competițiile internaționale;
  • – 500 lei/lună pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Bursele de merit ar putea avea următoarele valori:

  • bursă de merit pentru media 10 – 600 lei/lună
  • – bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 – 300 lei/lună
  • – bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 – 200 lei/lună
  • – bursă de merit pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 – 70 lei/lună. Sursa: https://voxbiz.ro
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate