ANUNȚ

Primăria Municipiului Deva anunță că a fost emisă Autorizația de construire nr. 8 din 01.02.2024 pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețea cu apă și canalizare zona Zăvoi (terenuri atribuite veteranilor…

Continue ReadingANUNȚ

ANUNŢ PUBLIC

CHIMICA  AUTOMOTIVE S.A.,  cu sediul social în Orăştie, Str Codrului,nr.24, jud. HUNEDOARA , înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20/341/2021, cod unic de înregistrare  RO30117798, anunţă depunerea solicitării pentru eliberarea…

Continue ReadingANUNŢ PUBLIC

Comuna Băniţa, Județul Hunedoara anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BĂNIȚA, DIN COMUNA BĂNIȚA, JUDEȚUL HUNEDOARA”.

Continue ReadingComuna Băniţa, Județul Hunedoara anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE BĂNIȚA, DIN COMUNA BĂNIȚA, JUDEȚUL HUNEDOARA”.

Programul anual pentru finanţările nerambursabile ale Consiliului local al comunei Baru pentru anul 2024 aprobat prin Hotararea Consiliului local Baru nr.24/2024

  Nr. crt TEMA PROIECTELOR PERIOADA DE DERULARE (Anul) Suma alocata/ proiect (lei) 1 Sprijinirea activitaților socio culturale și sportive 2024 500-50.000 2 Sprijinirea cultelor religioase 2024 500-50.000

Continue ReadingProgramul anual pentru finanţările nerambursabile ale Consiliului local al comunei Baru pentru anul 2024 aprobat prin Hotararea Consiliului local Baru nr.24/2024

ANUNŢ

Primarul Municipiului Deva, conform art. 7 alin. 1 în vederea identificării proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân aduce la cunoştinţă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul…

Continue ReadingANUNŢ