Anunț

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Buceș, cu sediul în Buceș, str.…

Continue ReadingAnunț

Comunicat de presă ref. Conferință de prezentare a stadiului lucrărilor și a soluțiilor adoptate pentru închiderea depozitului temporar de deşeuri situat în Deva, în cadrul proiectului „Reducerea contaminarii cu substante periculoase a depozitului temporar de deseuri situat în Deva, strada Orizontului f.n.”

Continue ReadingComunicat de presă ref. Conferință de prezentare a stadiului lucrărilor și a soluțiilor adoptate pentru închiderea depozitului temporar de deşeuri situat în Deva, în cadrul proiectului „Reducerea contaminarii cu substante periculoase a depozitului temporar de deseuri situat în Deva, strada Orizontului f.n.”

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Primăria Comunei Râu de Mori

Primăria Comunei Râu de Mori anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PRIN MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA SUSENI, ZONA DE AGREMENT…

Continue ReadingAnunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Primăria Comunei Râu de Mori

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Primăria Municipiul Orăștie anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “STAȚIE de TRATARE APĂ , înlocuire rețea apă în Municipiul Orăștie, județul Hunedoara” propus a fi…

Continue ReadingAnexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

ANUNŢ

Primăria Municipiului Deva anunță că a fost emisă Autorizația de construire nr. 116 din 03.07.2023 pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum prelungire strada Brândușei în municipiul Deva”, obiectiv finanțat din…

Continue ReadingANUNŢ