.

Casa de Asigurări de Sănătate va avea un oficiu şi la Petroşani

În curând, asigurații din Valea Jiului vor avea acces la serviciile acordate în cadrul sistemului de asigurări de sănătate fără a mai fi nevoiți să se deplaseze în reședința județului. Estimăm că în următoarele două luni, Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara va finaliza procedurile de autorizare a Oficiului de Asigurări de Sănătate Petroșani, cu activitate permanentă.

Pentru Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara respectul față de asigurați și facilitarea accesului acestora la servicii medicale constituie o prioritate. Cunoscând dificultățile cu care se confruntă locuitorii Văii Jiului și pentru a veni în sprijinul acestora astfel încât accesul la servicii medicale să nu le fie îngrădit în niciun fel, în ultimul an, conducerea CAS Hunedoara a intensificat demersurile pentru înființarea Oficiului de Asigurări de Sănătate Petroșani.

În acest sens, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a emis Ordinul Președintelui CNAS nr.1548/29 noiembrie 2018 pentru aprobarea criteriilor de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate județene. Ținând seama de aceste prevederi legale și de oportunitatea acestui demers, în ședința din data de 28 decembrie 2018, Consiliul de Administrație al CAS Hunedoara a aprobat înființarea Oficiului de asigurări de sănătate Petroșani.

Totodată, la solicitarea conducerii CAS Hunedoara, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroșani din data de 31 ianuarie 2019 a fost aprobată Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, între Spitalul de Urgență Petroșani și Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, perfectat în data de 11 februarie 2019, pentru spațiul situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgență Petroșani, cu destinația – Oficiul de Asigurări de Sănătate Petroșani.

În acest moment așteptăm aprobarea modificării organizatorice, care ne va permite permanentizarea activității Oficiului de Asigurări de Sănătate Petroșani de luni până vineri, cu un program ce va fi anunțat în timp util.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate