.

Campanie naţională privind securitatea în muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a demarat campania națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la  autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

 Campania are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) de către angajatorii care au obligaţia autorizării la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale.

Prin desfășurarea acestei campanii se urmăreşte atât conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale privind autorizarea funcționării din punct de vedere SSM cât şi verificarea respectării acestor prevederi.

Acţiunea de monitorizare urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în microîntreprinderi.

Comisia Europeană consideră crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos drept un obiectiv strategic şi prin urmare au fost incluse o serie de acţiuni în acest sens în Cadrul Strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020.

Respectarea obligațiilor legale și măsurile de asigurare a legislației luate de organismele de control, inclusiv de inspectoratele de muncă, rămân factori-cheie pentru gestionarea securităţii şi sănătăţii în muncă în majoritatea unităților.

 În Cadrul Strategic al UE se menționează faptul că prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sănătoase la locul de muncă sunt esențiale nu numai pentru a îmbunătăți calitatea locurilor de muncă și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivității.

Potrivit prevederilor Legii nr. 319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), înainte de începerea oricărei activităţi.

Nu se autorizează la inspectoratul teritorial de muncă persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere SSM, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi nici persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările ulterioare.

Pentru toate celelalte entităţi angajatoare: instituţii publice, şcoli, organizaţii  sindicale patronale, cabinete medicale individuale, cabinete de avocatură, protopopiate, primării, spitale, asociaţii şi fundaţii, ONG-uri, partide, judecătorii etc. este necesară solicitarea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

De asemenea, s-a constatat că unii angajatori desfășoară și alte activități care nu sunt menționate în certificatului constatator, încălcând art.5 din Normele Metodologice, conform căruia ”angajatorii trebuie să își asume responsabilitatea privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al SSM pentru toate activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora”.

Actiunea de autorizare la ITM nu presupune nici un efort financiar din partea solicitanţilor.

Acţiunea şi informaţiile necesare autorizării sunt postate pe site-ul inspectoratului la adresa : www.itmhunedoara.ro

Avem încredere că acţiunea va fi o reuşită şi sperăm ca până la sfărşitul anului să autorizăm enităţile care încă nu au intrat în posesia autorizaţiei de securitate şi sănătate în muncă.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate