.

Bani mai mulți de la CJ Hunedoara pentru ONG-uri, culte, sport și tineret

Bugetele pentru proiectele culturale și de tineret care pot primi finanțări nerambursabile s-au dublat. Și banii pentru sportivi și culte sunt mai mulți! Suma totală este mai mare cu 50%.

Consiliul Județean (CJ) Hunedoara va aloca cea mai mare sumă din ultimii 5 ani pentru susținerea proiectelor de interes public care pot beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Hunedoara. Astfel, în ședința de vineri, 19 aprilie 2019, conducerea CJ Hunedoara propune alocarea sumei de 4,5 milioane de lei prin programul anual de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr. 350/2015.

Bugetele alocate proiectelor culturale și de tineret au fost dublate față de anul 2018, însă și celelalte domenii înregistrează creșteri semnificative.

Temele proiectelor care vor putea primi finanțare sunt:

–  Promovarea valorilor culturale – programe și proiecte de interes zonal, inclusiv cultură scrisă – 400.000 lei (cu 100% mai mult față de alocarea din 2018);

– Organizarea activităților și acțiunilor științifice, învățământ, tineret – 400.000 lei (cu 100% mai mult față de alocarea din 2018);

–   Sprijinirea organizării competițiilor sportive, precum și a altor activități sportive – 1.000.000 lei (mai mult cu 42% față de alocarea din 2018);

–  Sprijinirea cultelor religioase – 2.700.000 lei (mai mult cu 42% față de alocarea din 2018).

După aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara, va fi deschisă sesiunea de selecție a proiectelor pentru obţinerea finanţării nerambursabile în baza Legii 350/2005.

 

Cine poate obține finanțări nerambursabile

Orice persoană juridică fără scop patrimonial din judeţul Hunedoara – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public poate beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu al Județului Hunedoara.

Pentru a fi considerate eligibile în contextul acţiunii/proiectului, costurile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să fie necesare pentru derularea acţiunii/proiectului şi să fie în concordanţă cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv cu un raport cost-eficienţă bun;

– să fie efectuate în timpul execuţiei acţiunii/proiectului, respectiv, după semnarea contractului privind finanţarea nerambursabilă şi să fie pentru anul în curs;

– să fie făcute, înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarilor, să fie identificabile, verificabile şi susţinute cu acte originale.

 

Unde și când se depun proiectele

Documentaţiile de solicitare a finanţării nerambursabile se înaintează – în două exemplare (unul original şi o copie) – într-un plic închis la registratura U.A.T. – Județul Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, Bld.1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara. Ambele exemplare vor fi prezentate într-un plic și vor conține un opis, iar paginile să fie numerotate, semnate și ștampilate de președintele asociației/ preot paroh în cazul unităților de cult. Plicul se va completa după modelul de mai jos.

Foarte important! În vederea organizării procedurii de selecție de proiecte pentru obţinerea finanţării nerambursabile, documentaţiile se depun în termen de 30 zile de la data anunţului de participare (care va fi publicat în presă și pe site-ul CJ Hunedoara)!

Proiectele vor fi verificate de Comisia de evaluare şi selecţie care va atribui contractele de finanțare în baza următoarelor principii: libera concurență, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal, excluderea cumulului, neretroactivitatea și confinanțarea.

Regulamentul și formularele pot fi consultate/descărcate de pe site-ul www.cjhunedoara.ro la secțiunea Transparență decizională.

 

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate