Anunț public privind DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Comuna Luncoiu de Jos, titular al proiectului ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUNCOIU DE JOS, JUDEȚUL HUNEDOARA” propus a fi realizat  în comuna Luncoiu de Jos județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, județul Hunedoara, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmhd.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate