.

Ajutor pentru încălzirea locuinţelor în comunele Veţel şi Vălişoara

Guvernul acordă, şi în acest an, ajutor pentru încălzirea locuinţelor, în cazul familiilor sau persoanelor cu venituri reduse. Sprijinul financiar se calculează începând cu data de 1 noiembrie, cu condiţia ca persoanele care se încadrează în prevederile legii să depună cererile la timp, la sediile primăriilor din localităţile de domiciliu.

Trebuie menţionat faptul că ajutorul de la stat poate fi luat doar pentru o singură locuinţă, respectiv cea de domiciliu sau cea de reşedinţă, după caz.

„Cetăţenii care se încadrează în plafoanele de venit stabilite de lege trebuie să-şi depună cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la sediul primăriei, până la data de 20 noiembrie 2023. Este o formă de sprijin binevenită pentru persoanele care au venituri reduse şi care îşi fac probleme despre iarna care vine. De aceea, îi rog pe toţi cei care se încadrează în condiţiile de venit stabilite de lege să-şi facă demersurile necesare pentru a putea beneficia de acei bani”, a arătat primarul comunei Veţel, Ioan Henţiu.

În cazul comunei Veţel, valoarea de referinţă pentru gazele naturale este de 250 lei pe lună, 500 lei pe lună pentru energie electrică şi 320 de lei pe lună pentru combustibili solizi sau petrolieri. Ajutoarele se acordă până în 31 martie. Se­parat, su­pli­mentul pen­tru energie se va acor­da în perioada 1 no­iem­brie 2023 – 31 octombrie 2024.

Termene strânse

­La rândul său, primarul comunei Vălişoara, Camelia Bedea, a precizat că ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru iarna 2023 – 2024 se acordă persoanelor vulne­ra­bi­le care au un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană, în cazul fa­miliilor și de până la 2053 lei/persoană, în cazul persoanelor singure. Ajutorul va fi apli­cat diferențiat, în funcție de venitul pe mem­bru de familie sau al persoanei sin­gure, iar compensarea se raportează la va­loa­rea de referință prevăzută de lege și nu la valoarea facturii de energie. „Termenele pentru depunerea documentelor necesare acordării ajutoarelor de încălzire sunt destul de strânse, dacă se doreşte ca de acest sprijin să se poată beneficia începând cu data de 1 noiembrie. De aceea, îi îndemn pe oameni să se grăbească. Mai trebuie spus că pe lân­gă ajutorul de încălzire a locuinței, familiile și persoane singure cu venituri mici pot beneficia de un supliment pen­tru ener­gie, în sumă fixă, acordat lunar, pe tot parcursul anului, în funcție de sursele de energie utilizate. În acest caz, există valori fixe: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/lună pentru consumul de gaze na­turale; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri; 70 lei/lună, dacă singura sursă de energie utilizată este energia electrică”, a precizat primarul comunei Vălişoara, Camelia Bedea.

Ajutoarele de energie

În cazul ajutoarelor de energie, compensările variază în funcţie de venitul lunar al solicitanţilor. Astfel, se acordă 90 la sută pentru cei care au un venit lunar între 200-320 de lei; 80 la sută pentru cei care au un venit lunar de 320-440 de lei pe lună; 70 la sută pentru cei cu venituri între 440,1-560 lei; 60 la sută pentru cei cu venituri între 560-680 de lei pe lună; 50 la sută pentru cei cu venituri între 680-920 de lei; 40 la sută pentru cei cu venituri între 920-1.040 de lei; 30 la sută pentru cei cu venituri între 1.040-1.160 lei pe lună; 20 la sută pentru cei cu venituri între 1160-1280 de lei; 10 la sută pentru cei cu venituri între 1.280- 1.386 lei/mem­bru de familie sau 2.053 de lei pentru per­soana singură.

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate