.

ADMITERE LICEU 2019: Modificări în fişa de înscriere

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc în 12 iulie.

Metodologia pentru admitere liceu pentru anul școlar 2019-2020 este prevăzută de Ordinul MEN 4829/2018, în vigoare din septembrie anul trecut, ce include și fișa de înscriere.

Aceasta a fost publicată de inspectoratele școlare și, potrivit edupedu.ro, conține unele modificări față de anii anteriori.

Rezultatul probei la limba și literatura maternă devine opțional și poate să nu mai fie luat în considerare, la calculul mediei de admitere la liceu. Candidații care aleg această opțiuni nu mai au acces în clase cu predare în limba maternă respectivă.

Alte modificări în fișa de înscriere în clasa a IX-a sunt de organizare a datelor ce trebuie completate. Astfel, la inițiala tatălui au fost introduse două căsuțe (pentru două inițiale), și sunt introduse căsuțe separate pentru următoarele informații:

– media generală la Evaluarea Națională pentru matematică și română

– media generală stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală obținută la Evaluarea Națională luând în calcul nota la limba română și matematică

– media generală la EN obținută la matematică, limba română și limba maternă

– media generală stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală obținută la Evaluarea Națională luând în calcul nota la limba română, lima maternă și matematică.

Pe fișa de înscriere va trebui pusă o singură ștampilă și semnătură a directorului unității, în loc de șapte, anul trecut.

A rămas același număr de opțiuni posibile pentru candidat: 287 de coduri ale specializărilor pot fi trecute pe fișă.

Reamintim că elevii de clasa a VIII-a termină anul școlar în 7 iunie, după 33 de săptămâni de cursuri.

Admitere LICEU 2019

Examenul de Evaluare Naţională 2019 pentru absolvenţii de clasa a VIII-a începe în 18 iunie, iar primele rezultate vor fi cunoscute în 25 iunie. Înscrierea candidaţilor la examen se face în perioada 3 – 7 iunie 2019. Cursurile pentru clasa a VIII-a se vor incheia vineri, 7 iunie 2019.

În perioada 3 – 7 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeaşi procedură şi absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admişi în licee din alt judeţ.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programata vineri, 12 iulie 2019.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţionala (80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

Potrivit metodologiei, ”candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscriși în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale”.

La înscrierea în unităţi de învăţământ liceal a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o/un filieră/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.

Candidaţilor, care, în clasa a VII-a/ a VIII-a, au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă/ rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale. Acestora li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională./Sursa: alba24.ro

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate