.

426 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

În cursul lunii ianuarie 2024, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrateîn muncă 426persoane, dintre care 210 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 215 persoane au peste 45 de ani, 69 persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 22 persoane au între 30 – 35 ani, 40 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 80 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna ianuarie 2024, ca persoane în căutare de loc de muncă, 101 tineri NEET, cu vârsta între 16 – 29 ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă,286 provin din mediul urban, iar 140 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale,177, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 111. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 75, cei cu studii universitare sunt în număr de 42, iar cei cu studii postiliceale sunt în număr de21.

Din numărul total de persoane care au fost angajate, în luna ianuarie 2024, prin intermediul AJOFM Hunedoara, 38 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cursullunii ianuarie 2024, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de931 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, puteți accesa www.anofm.ro .

Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate