.

01 iulie 2024, ora 13.00, ședință extraordinară, în sistem videoconferință

Consiliul Județean Hunedoara este convocat astăzi, 01 iulie 2024, ora 13.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, pe anul 2024, virările de credite bugetare în cadrul bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2024, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2024;
5. Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare formulată de ESS WIND POWER SRL pentru terenul în suprafață de 30.670 mp, situat în strada Minei nr.2, Oraș Petrila, înscris în CF nr.66530 Petrila proprietatea publică a Județului Hunedoara.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link:
Partajează această știre

Lasă un răspuns

Noutăți
Mica Publicitate